Bundel krachten om huisvesting voor flexmigranten te realiseren

Interview met Rolf voor Uitzendwerk (uitgave ABU)

flexhotel zuiderparkEen leegstaand hotel omtoveren in een huisvestingslocatie voor flexmigranten. Dat is wat Tempo-Team samen met de gemeente Rotterdam en andere partijen voor elkaar kreeg. Het voormalige Zuiderparkhotel is nu een fraaie woonlocatie voor 250 flexmigranten. “Zonder bundeling van krachten, was dit nooit gelukt.”

Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is nog altijd een schaars goed. Veel van hen zijn nog altijd gehuisvest op gedooglocaties of illegale locaties. Een ongewenste situatie, die in 2012 leidde tot de Nationale Verklaring Huisvesting van Arbeidsmigranten. Belangrijkste boodschap: alle betrokkenen zouden de krachten moeten bundelen om betere huisvesting te realiseren. “Rotterdam heeft die handschoen opgepakt,” vertelt Rolf van der Meijden, senior manager van Tempo-Team EU Flex, de afdeling binnen Tempo-Team die gespecialiseerd is in het bemiddelen van arbeidsmigranten. “In een jaar tijd hebben we het voor elkaar gekregen om het oude Zuiderparkhotel te restylen. Het biedt onderdak aan 250 flexmigranten en voldoet ruimschoots aan de richtlijnen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Zonder samenwerking met alle relevante partijen was dit niet mogelijk geweest.”

flexhotel zuiderparkPieken en dalen
Het begon allemaal toen Van der Meijden begin vorig jaar een woningcorporatie in contact bracht met investeerdersgroep FlexForce. Het grote probleem met investeerders is volgens hem dat zij huurcontracten voor vijf of tien jaar willen afsluiten. “Dat is voor uitzendorganisaties een veel te lange periode, omdat we te maken hebben met pieken en dalen in de markt.” Maar bij FlexForce lag dat anders. “Daar werken echte ondernemers, die bereid zijn om risico te nemen en voor ons ruimte laten om op en af te schakelen als de markt dat vraagt.”

In het leegstaande Zuiderparkhotel zagen zij al snel de ideale locatie. “Wij hebben direct de gemeente Rotterdam bij de plannen betrokken. Zonder commitment van de gemeente kan een dergelijk plan niet slagen.” Ook omwonenden werden vanaf de start bij het project betrokken. Van der Meijden: “We hebben een inloopavond voor bewoners georganiseerd. Ook is er een klankbordgroep gevormd waarin behalve omwonenden, ook vertegenwoordigers van de deelgemeente, van stadstoezicht, de politie, de investeerdersgroep en Tempo-Team zitten. We hebben de omwonenden laten meedenken over hoe overlast voor de wijk kon worden beperkt.”

MVO-project
Van de kant van de gemeente kwam de vraag of Tempo-Team ook iets voor de wijk terug zou kunnen doen, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van der Meijden: “Sommigen vroegen zich af: ‘Waarom halen jullie Polen hierheen, terwijl ik al vijf jaar werkloos ben?’” Vandaar dat Tempo-Team een MVO-project bedacht. “Samen met de Sociale Dienst gaan we werklozen selecteren voor een baan als logistiek medeweker, waarbij wij ze ook trainen en werkfit maken. Daarmee laten wij zien dat het ons om iedereen gaat. Arbeidsmigranten vormen ongeveer 3% van onze bemiddelingen. De ander 97% zijn mensen van de lokale arbeidsmarkt.”

Trots is Van der Meijden dat dit project in zo’n korte tijd van de grond is gekomen. “Iedereen wint erbij: de wijk, de arbeidsmigranten en de werkgevers.” Heeft hij op basis van het afgelopen jaar nog goede tips voor collega-uitzendorganisaties? “Betrek vanaf het eerste moment de gemeente bij je plannen. En verschuil je niet voor omwonenden. Laat zien dat er een serieuze en betrouwbare organisatie achter zit. Dat zijn twee heel belangrijke factoren voor succes.”