Diensten

RME kent een uitgebreid pakket dat kan worden ingezet naar gelang de behoefte in uw organisatie:

  • Projectmanagement
  • Programmamanagement
  • Optimaliseren / (her)inrichten bedrijfsprocessen
  • Begeleiden verandertrajecten
  • Integreren kansen- & risicomanagement in uw bedrijfsvoering
  • Risico- en kansen analyses
  • Begeleiden strategische sessies
  • Uitvoeren operational audits
  • Integreren kwaliteitsmanagement in uw bedrijfsvoering
  • Afstemmen kwaliteitsmanagementsysteem naar ISO 9001:2015

 

De rollen die RME hierbij inneemt zijn onder andere die van
facilitator ♦ coach en begeleider ♦ sparring partner ♦ adviseur ♦ inspirator ♦ uitdager ♦ advocaat van de duivel ♦ ervaringsdeskundige ♦  vertrouwenspersoon ♦ realist ♦ bemiddelaar