Ondernemen is risico nemen en beheersen!

RME Business Dynamics is ervan overtuigd dat ondernemerschap bestaat uit

  • risico nemen
  • focussen op kansen, IT-technologie & innovatie
  • en gebruik maken van de kracht van netwerk & informatie.

Hiermee geef je het ondernemerschap verdieping door naast de kansen óók de strategische en operationele risico’s/bedreigingen te benoemen en hierop te anticiperen. Júist in een snel veranderende en dynamische omgeving! Met de focus op kansen en het tegelijkertijd managen van de bedreigingen ontstaat er een goede balans tussen risico’s nemen en beheersen. Dat is voor RME Business Dynamics ondernemerschap² (in het kwadraat). Zowel binnen (complexe) lijnorganisaties als bij projecten!

Integraal Kansen- & risicomanagement levert niet alleen een essentiële bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de onderneming of het project, maar ook aan de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. RME beschikt over gediplomeerde en ervaren ‘Integraal Risicomanagement’ adviseurs.

 

Business Dynamics Bedrijfsmodel®

Ook in het Business Dynamics Bedrijfsmodel® is expliciet plaats ingebouwd voor de kansen & risico’s/bedreigingen van uw organisatie als integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering.

Hiermee geeft RME aan dat alle activiteiten op het gebied van kansen- & risicomanagement in samenhang zijn met de daadwerkelijke bedrijfssituatie, bedrijfsomgeving en met de doelstellingen van uw organisatie. Kansen- & risicomanagement is geen (geïsoleerd) doel op zich! Hiermee onderscheidt het Business Dynamics Bedrijfsmodel® zich van andere bedrijfsmodellen.