Business Dynamics Bedrijfsmodel®

Het Business Dynamics Bedrijfsmodel® is geen ‘klassiek’ bedrijfsmodel maar staat voor een toekomstgerichte methodiek / denkrichting / zienswijze die zorgt voor organisatiestructuur en focust op kansen, IT-technologie & innovatie en de kracht van netwerk & informatie. Dit bedrijfsmodel vertegenwoordigt de filosofie en overtuiging van RME Business Dynamics.

Het invulling geven aan het Business Dynamics Bedrijfsmodel® geeft inzicht en richting aan de samenhang van het WAAROM, WAT, HOE en WIE met betrekking tot uw organisatie. Hiermee worden de (basis)voorwaarden geschapen om te komen tot optimale bedrijfsprestaties.
Het Business Dynamics Bedrijfsmodel® is in alle gevallen te ‘vertalen’ / te concretiseren naar uw eigen bedrijfsmodel, maar ook naar besturings- / managementmodellen zoals INK-model, ISO, etc.